Helikite flygande drake – fågelskrämma

Helikite Vigilante är en heliumfylld drake (heliumballong) som kan hålla sig flygande ovanför odlingsfält och andra ställen man vill skydda från fåglar.

helikite vigilant

I England är Helikite Vigilante mycket populär och rekommenderas av RSPB (Royal Society of Bird Protection).  I skandinavien används draken bland annat för att skydda  jordgubbsodlingar, trädgårdsodlingar och spannmålsåkrar mot  betande gäss och tranor.

Draken behöver inte någon större skötsel eller tillsyn. Fördelen med draken jämfört med en gaskanon är att den är tyst och kan användas i närheten av bostadsområden, eftersom den inte stör omgivningen.

Vigilante Helikite

Vigilante Helikite är en unik kombination av drake, helium ballong och skyddande ballongtäcke som kan flyga upp till 60 meter med eller utan någon vind och skrämma fåglar över stora ytor. Den svävande Helikiten imiterar rovfåglar när den rör sig runt himlen och har visat sig vara den mest kraftfulla fågelskrämmaren när man jämfört den med andra liknande fågelskrämmor. Den kan skydda stora arealer (1- 5 ha) beroende på vilken höjd den har.

Skrämseleffekten baserar sig på att fåglar är extremt rädda att beträda områden där det finns svävande objekt ovanför. Den vetenskapligt utformade och patenterad Helikiten fungerar bra även under en lång tid, eftersom vilda fåglar har väldigt svårt att övervinna den inneboende skräck för rovdjur (hökar, örnar mm.) som Helikiten skapar.

Kontakta oss för mer info!