ZonEl08 gaskanon – fågelskrämma

 Zonel08 gaskanon

Zon El08 gaskanon är en beprövad och effektiv fågelskrämma. Flera skott med oregelbundna mellanrum (slumpmässigt tidsintervall) under en kort tid har visat sig vara ett mycket effektivt medel för att stoppa skador förorsakade av fåglar och vilda djur.

Dessa gasolkanoner skjuter automatiskt  ofarliga skott (smällar) för att skrämma bort fåglar och vilda djur från områden som t ex spannmålsåkrar, fruktträdgårdar, golfbanor, fiskdammar, parker, flygfält, och soptippar. 

Gaskanoner drivs av samma gasolflaskor som används för gas-grillar. Driftskostnaden för detta skydd är bara några cent om dagen!

Zon EL08 gaskanon

Den enda rörliga delen på en Zon EL08 är ventilen som kontrollerar gasflödet. Den elektroniska gaskanonen Zon EL08 kan producera skottserier på 1, 2, 3 eller 4 skott och med ca 5 sekunder mellan varje skott.

Tidsintervallet mellan varje skottserie kan manuellt konfigureras mellan 1 och 60 minuter. Det är också möjligt att välja slumpmässiga skottserier, och då väljer kanonen olika intervall efter varje serie.

Zon EL08 gas-kanonen har en 24 timmars klocka som möjliggör att man kan konfigurera 4 tidsperioder under vilka kanonen kommer att fungera och skjuta.

Med tripod (karusell)

Zon EL08 gas-kanonen fås även med roterande tripod (karusell), vilket gör att kanonen kan skjuta i 360 grader vilket gör att den säkrar ett mycket större område.

Tillbehör

Som tillbehör till Zon EL08 gas-kanonen finns fjärrkontroller som klarar av distanser på upp till 2 km.  Fjärrkontrollen är perfekt för användning vid flygplatser eller när man själv vill kunna styra den exakta tiden för avfyrning av skott.

 

Kontakta oss för mer info!